/Files/images/tsz/зображення_viber_2022-02-15_12-12-46-690.jpg/Files/images/tsz/валіза2.png

Головними завданнями Цивільного захисту України є:

 • Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і здійснення заходів, спрямованих на зменшення збитків і втрат у раз аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха;
 • Оповіщання населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнні час та постійне інформування його про наявну обстановку;
 • Захист населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та від небезпеки у воєнний час;
 • Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха й осередках ураження;
 • Створення систем аналізу і прогнозування, управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх у готовності до функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу;
 • Підготовка і перепідготовка керівного складу, органів управління та сил ЦЗ;
 • Навчання населення правил застосування засобів індивідуального захисту і поводження в надзвичайних ситуаціях

До служб цивільного захисту відносяться:

 • служба зв'язку і оповіщення — для сповіщення населення про загрозу стихніного лиха, аварій, катастроф і інших надзвичайних ситуацій, а також для підтримання зв'язку з керівництвом і формуваннями цивільної оборони;
 • служба охорони громадського порядку (ОГП) для підтримання порядку, охорони громадської власності і особистого майна громадян вмирний і воєнний час;
 • протипожежна служба — для профілактики, локалізування і гасіння пожеж;
 • медична служба — для надання медичної допомоги ураженим і проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних заходів;
 • інженерна служба — для забезпечення побудови захисних споруд;
 • комунально-технічна служба — для ліквідації аварій на спорудах комунального господарства;
 • технічна служба — для організації і здійснення технічно правильного обслуговування, експлуатації і ремонту техніки і приладів;
 • транспортна служба — для забезпечення всіх видів перевезень в інтересах цивільної оборони;
 • служба енергопостачання і світломаскування — для забезпечення постачання електроенергією об'єктів і транспорту, ліквідації аварій на електромагістралях, забезпечення режимів затемнення;
 • служба санітарної обробки — для проведення санітарної обробки населення,знезаражування територій, споруд, техніки, транспорту;
 • служба продовольчого постачання — для забезпечення населення продуктами харчування, предметами першої необхідності і захисту запасів продовольства, харчової сировини і промислових товарів;
 • служба матеріально-технічного постачання — для забезпечення об'єктів народного господарства і невоєнізованих формувань всіма видами матеріальних засобів;
 • служба сховищ та укрить для забезпечення сховищ і підтримання їх в постійній готовності.

/Files/images/tsz/зображення_viber_2022-02-15_12-12-47-901.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 176