/Files/images/vszyao/ПОСТЕР_загальний.png /Files/images/vszyao/Тимків О..jpg


Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;
- навчально -методичне забезпечення освітньої діяльності;
- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
- якість проведення навчальних занять;
- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей);
- оновлення методичної бази освітньої діяльності;
- контроль за виконанням навчальних планів,якістю знань, уміння й навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти


Положення про педагогічну раду школи


Положення про раду школи


Положення про екстернат


Річний план роботи закладу


Стратегія розвитку закладу


Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 212